Inicio Novas Mapa Web Contacto Enlaces
Galego Castellano
 
 
Presentación
Obxectivos
Actividades integrais para xente maior
Ámbito Físico
Ámbito Cognitivo
Ámbito Social
Outras Actividades
 
 
 
Praza do Concello, 1
32520 Avión (Ourense)
Telf: 988 486 000 Fax: 988 490 705
e-mail: info@fundacionandurina.org
 
Páxina subvencionada pola

Secretaria Xeral de Comunicación

Dirección Xeral de

Comunicación Audiovisual
 
Presentación
 
A realidade social galega, na que destaca o despoboamento progresivo no rural, o envellecemento da poboación e os continuos fluxos migratorios, fai necesarias novas actuacións e programas dirixidos a algúns dos colectivos máis vulnerables como: as persoas maiores, os emigrantes/inmigrantes, persoas con algún tipo de discapacidade física ou psíquica, etc.

Neste marco de referencia nace a Fundación Anduriña, co obxectivo de dinamizar, apoiar e emprender programas que fomenten a mellora na calidade de vida e a integración social destas persoas.

 
Fundación declarada de Interese Galego pola Xunta de Galicia (D.O.G. de 9/11/2004).
  Fundación acollida ó Rexime Especial de Incentivos Fiscais ó Mecenazgo. (Lei 49/2002).

As aportacións a esta Fundación terán os seguintes beneficios:
As feitas por persoas físicas, dunha deducción de ata o 25% no I.R.P.F.
As feitas por empresas, dunha deducción de ata o 35% no Imposto de Sociedades.