Vivenda comunitaria

  • Para persoas autónomas
  • Para persoas con dependencia moderada ou grao 1, niveis 1 e 2

Centro de Día

  • Xornada completa
  • Media xornada

Residencia de Maiores

  • Para persoas autónomas
  • Para persoas con dependencia moderada
  • Para persoas con dependencia severa
  • Para persoas con gran dependencia

Programa de Prevención da Dependencia

Actividades de Dinamización e Entretemento

Estadías Nocturnas

Comedor Social

Xantar sobre Rodas

Axuda no Fogar

Lavandería Social

Centro Social

Aula de Informática

Servizos Sociais Comunitarios

Servizo de Psicoloxía

Servizo de Podoloxía

Fisioterapia

Horto Biosaudable

Ximnasio

Piscina Climatizada